Κώδικας Hθικής

La Marzocco S.r.l.
Scarperia, April 23, 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

– ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – 3

I 4

– ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – 4

 1. Άτομα που ενδιαφέρονται. 4
 2. Εφαρμογή κώδικα. 4
 3. Έναρξη ισχύος, ενημέρωση και διάδοση του κώδικα. 4

II 5

– ΑΡΧΕΣ – 5

 1. Νομιμότητα. 5
 2. Δικαιοσύνη, πιστός ανταγωνισμός και διαφάνεια. 5
 3. Αμεροληψία και σύγκρουση συμφερόντων 5
 4. Επιμέλεια στην εκτέλεση εργασιών. Diligence in task execution. 6
 5. Διαχείριση προσωπικού. 6
 6. Χρήση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων Use of company assets 6
 7. Διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των εταιρειών. 7
 8. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της λήψης κλεμμένων αγαθών 8
 9. Προστασία εμπιστευτικότητας. 8
 10. Χορηγίες, δωρεές και δώρα 9
 11. Ασφάλεια και περιβάλλον. 9
 12. Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντος. 9
 13. Χρήση συστημάτων πληροφορικής 10
 14. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. 10

III 11

– ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ – 11

 1. Σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση. 11
 2. Σχέσεις με διανομείς, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες 11

IV.. 12

– ΚΥΡΩΣΕΙΣ – 12

 1. Κοινοποίηση παραβιάσεων 12
 2. Πειθαρχικές κυρώσεις 12

 

– ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – 

La Marzocco S.r.l. (εφεξής καλούμενη «LM» ή «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία που λειτουργεί από τη δεκαετία του ’20 του περασμένου αιώνα στην παραγωγή μηχανών καφέ.

Σήμερα, ενώ επιδιώκει τον επιχειρηματικό της σκοπό, η LM θέλει να είναι ένα μέρος ικανό να ενθαρρύνει τη δημιουργία και την καινοτομία, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν το πλήρες των ικανοτήτων τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η τελειότητα των προϊόντων πρέπει επίσης να επιδιωχθεί μέσω υπεύθυνης συμπεριφοράς, ορίζοντας την Εταιρεία ως μοντέλο αριστείας στην αγορά όπου δραστηριοποιείται.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας (εφεξής καλούμενος «Κώδικας») είναι ένα έγγραφο που δηλώνει τις αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς που η Εταιρεία απαιτεί από το προσωπικό της και από τρίτους να τηρούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Ο σκοπός αυτού του Κώδικα είναι να δηλώνει και να διαδίδει τις αξίες και τους κανόνες συμπεριφοράς που η Εταιρεία σκοπεύει να αναφέρεται συνεχώς στις επιχειρηματικές της πρακτικές.

 

I

– ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –

 1. Άτομα που ενδιαφέρονται.

Οι αρχές που περιέχονται σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας είναι δεσμευτικές για: α) όλα τα πρόσωπα που, εντός της Εταιρείας, ενεργούν ως εκπρόσωποι, διαχειριστές ή διευθυντές ή που το διαχειρίζονται και το ελέγχουν, ακόμη και εκ των πραγμάτων · β) όλους τους υπαλλήλους, χωρίς εξαίρεση · γ) άτομα που, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, συνεργάζονται με την Εταιρεία για να την βοηθήσουν να επιτύχει τους στόχους της · δ) επιχειρηματικούς εταίρους (εφεξής «τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα»).

 1. Εφαρμογή κώδικα.

Ο έλεγχος της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας ασκείται από το Εποπτικό Όργανο που προβλέπεται από το «Μοντέλο Οργάνωσης, Διαχείρισης και Ελέγχου σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 231 της 8ης Ιουνίου 2001» (εφεξής «Μοντέλο»), που θα προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν απαραίτητες ή ενδεδειγμένες ενημερώσεις, σύμφωνα με την εξέλιξη των νόμων και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 1. Έναρξη ισχύος, ενημέρωση και διάδοση του κώδικα

Αυτός ο Κώδικας εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στης 23/4/2015 και τίθεται σε ισχύ αμέσως.

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, στο διαδίκτυο και τοποθετείται σε πίνακες ανακοινώσεων στα γραφεία του Μιλάνου και της Σκαρπίας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαδώσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, να διασφαλίσει ότι όλα τα Ενδιαφερόμενα Πρόσωπα ενημερώνονται για αυτόν, καθώς και να εκπαιδεύσουν κατάλληλα όλο το προσωπικό της εταιρείας ως προς το περιεχόμενό του.

 

II

– ΑΡΧΕΣ –

 1. Νομιμότητα

Η LM πιστεύει ότι η τήρηση των νόμων και κανονισμών που ισχύουν στις χώρες όπου λειτουργεί η Εταιρεία είναι μια πρωταρχική αξία που πρέπει να επιδιώκεται συνεχώς.

Κατά συνέπεια, όταν εργάζεστε για λογαριασμό ή προς το συμφέρον της Εταιρείας, όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να τηρούν πλήρως την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία που ισχύει για την Εταιρεία.

 1. Δικαιοσύνη, πιστός ανταγωνισμός και διαφάνεια

Η Εταιρεία απαιτεί από τα Ενδιαφερόμενα Πρόσωπα να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, του πιστού ανταγωνισμού και της διαφάνειας στις σχέσεις τους με το προσωπικό, τα ιδρύματα, τους προμηθευτές, τους διανομείς, τους πελάτες και όλους τους φορείς της αγοράς.

 1. IΑμεροληψία και σύγκρουση συμφερόντων

Τα πρόσωπα που απασχολούνται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, πρέπει να λειτουργούν αμερόληπτα και με υπευθυνότητα, αυστηρότητα και διαφάνεια σύμφωνα με το νόμο και τους εσωτερικούς κανονισμούς που έχει εκδώσει η Εταιρεία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον της Εταιρείας.

Το προσωπικό της LM δεν πρέπει να επιδιώκει κανένα δικό του ή τρίτου μέρους συμφέρον που έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Εταιρείας και δεν πρέπει να κατέχει θέσεις σε εξωτερικές εταιρείες ή εμπορικές επιχειρήσεις των οποίων τα συμφέροντα είναι άμεσα, έμμεσα ή ακόμη και δυνητικά σε σύγκρουση ή παρέμβαση με αυτά της Εταιρείας.

Σε περίπτωση υποψίας ότι ενδέχεται να έχουν σύγκρουση συμφερόντων, ακόμα και πιθανή, τα ενδιαφερόμενα άτομα ενημερώνουν αμέσως τον προϊστάμενό τους, τηρώντας τις αποφάσεις που θα λάβει.

 1. Επιμέλεια στην εκτέλεση εργασιών

Η Εταιρεία απαιτεί η εργασία να βασίζεται σε καλή συμπεριφορά, σεβασμό και συνεργασία.

Τα άτομα που απασχολούνται από αυτόν τον Κώδικα πρέπει να εκτελούν τη δουλειά τους με την επιμέλεια που απαιτείται από τη φύση της εργασίας, επαγγελματικά και αξιόπιστα.

 1. Διαχείριση προσωπικού

Η LM πιστεύει ότι επιτρέποντας στο προσωπικό της να εκφράσει πλήρως τις δυνατότητές του είναι απαραίτητο για την επιτυχία της Εταιρείας και για την εκπλήρωση των μελών της. Κατά συνέπεια, δεσμεύεται να σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα.

In particular:

 • αποφεύγει και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων λόγω ηλικίας, φύλου, σεξουαλικότητας, υγείας, φυλής, εθνικότητας, πολιτικών και θρησκευτικών απόψεων ή / και παρενόχλησης κατά του προσωπικού της,
 • Δίνει σε όλους τους εργαζομένους τις ίδιες ευκαιρίες, έτσι ώστε ο καθένας να αντιμετωπίζεται δίκαια, σύμφωνα με την αξία του.
 • δίνει μεγάλη προσοχή στην επιλογή των υποψηφίων και στην πρόσληψη προσωπικού, διασφαλίζοντας τον σεβασμό της αρχής των ίσων ευκαιριών, της αξίας και της ισότητας,
 • Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον κατάλληλο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των υπαλλήλων του.
 • δεν προσλαμβάνει ανηλίκους και αποφεύγει κάθε είδους εκμετάλλευση εργασίας.
 • προστατεύει το απόρρητο των δεδομένων που σχετίζονται με το προσωπικό,
 • δεσμεύεται να μην συνάψει εργασιακή σχέση με άτομα που δεν διαθέτουν άδεια διαμονής ή των οποίων η άδεια διαμονής δεν είναι τακτική, και να μην προβεί σε οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στην ευνοϊκή είσοδο μεταναστών στην Ιταλία,
 • Προωθεί την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 1. Χρήση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και προς το συμφέρον της εταιρείας, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ακόμη και από τρίτους.

Τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς σκοπούς, ούτε μπορούν να μεταφερθούν ή να τεθούν στη διάθεση τρίτων, και η ίδια προσοχή πρέπει να ληφθεί κατά τη χρήση και τη φύλαξή τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας περιλαμβάνουν τα επιχειρηματικά σχέδια, τους καταλόγους διανομέων και πελατών, τα προγράμματα μάρκετινγκ και πώλησης, τις πολιτικές τιμών προϊόντων, τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, τα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση, τους πελάτες και τους υπαλλήλους της εταιρείας.

 1. Διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαχείριση των εταιρειών

Όλες οι πράξεις και οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται σωστά, να είναι εξουσιοδοτημένες, επαληθεύσιμες, νόμιμες, συνεπείς και σύμφωνες.

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και όλων των άλλων ανακοινώσεων που προβλέπονται από το νόμο, η Εταιρεία τηρεί και απαιτεί από τους υπαλλήλους της:

 • να τηρεί τις διατάξεις που περιέχονται στους σχετικούς κωδικούς και την ισχύουσα λογιστική αρχή,
 • Να δώσει μια αληθινή εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής της κατάστασης.

Επιπλέον, η Εταιρεία απαγορεύει την ακόλουθη συμπεριφορά:

 • επιστροφή τυχόν εισφορών από μέτοχο ή απαλλαγή του από την υποχρέωση πραγματοποίησης των εν λόγω εισφορών, ακόμη και μέσω προσομοιωμένων συναλλαγών, εκτός από την περίπτωση νόμιμης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,
 • να αποφασίζει οποιαδήποτε κατανομή κερδών ή προκαταβολών κερδών που δεν έχουν πράγματι κερδίσει ή προορίζονται να εκχωρηθούν ως νομικά αποθεματικά ή να διανέμουν αποθεματικά που δεν είναι διαθέσιμα,
 • ψευδώς συνιστά ή αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, κατανέμοντας μετοχές για ποσό που είναι χαμηλότερο από την ονομαστική τους αξία, αποφασίζοντας την αμοιβαία εγγραφή μετοχών, υπερεκτιμώντας σημαντικά τις συνεισφορές περιουσιακών στοιχείων σε είδος ή πιστώσεις, ή τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας σε περίπτωση μετατροπής,
 • πραγματοποιώντας μειώσεις, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις μετοχικού κεφαλαίου κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των πιστωτών της Εταιρείας,
 • δημιουργία, με προσομοιωμένες ή δόλιες ενέργειες, τυχόν πλασματικών πλειοψηφιών στις συναντήσεις της Εταιρίας,
 • χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για την αλλαγή της αγοράς ή της αξίας των μη διαπραγματεύσιμων μέσων.
 1. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της λήψης κλεμμένων αγαθών

Η LM απαιτεί τη μέγιστη διαφάνεια στην οικονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, σε πλήρη συμμόρφωση με τον εθνικό, κοινοτικό και διεθνή κανονισμό για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Εταιρεία απαγορεύει στα Πρόσωπα που σχετίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας να αλλάζουν ή να μεταφέρουν χρήματα, αγαθά ή άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας από παράνομες δραστηριότητες ή να εκτελούν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιχείρηση που αποσκοπεί στην αποτροπή του εντοπισμού της καταγωγής τους.

Τα Ενδιαφερόμενα Πρόσωπα πρέπει να δημιουργήσουν επιχειρηματικές σχέσεις εκ μέρους της Εταιρείας με συνεργάτες, διανομείς, πελάτες, προμηθευτές ή, γενικότερα, τρίτα μέρη με καλή φήμη και αρκετά αξιόπιστα.

Η Εταιρεία αποφεύγει την αγορά πρώτων υλών ή προϊόντων που, ως συνέπεια του τρόπου προσφοράς τους ή της τιμής τους, ενδέχεται να φαίνεται παράνομης προέλευσης.

 1. Προστασία εμπιστευτικότητας

Η Εταιρεία προστατεύει όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα περιουσιακά της στοιχεία, ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα που διαθέτει, ακόμη και για πελάτες, προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Όλες οι μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή άλλα μέρη, των οποίων ένα Ενδιαφερόμενο Πρόσωπο κατέχει ως συνέπεια της εργασίας του ή οποιασδήποτε σχέσης του με την LM, πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικά και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτέλεση κάποιου καθήκοντος. Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τον Κώδικα, επομένως, πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να αποφευχθεί η αποκάλυψη ή η χρήση των εν λόγω πληροφοριών για την προώθηση ή την εύνοια οποιωνδήποτε προσωπικών συμφερόντων ή τα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, επιπλέον, δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύπτουν σε τρίτα μέρη τις πληροφορίες που έχουν αποκτήσει ή οποιεσδήποτε πληροφορίες από τις οποίες έχουν αποκτήσει ως συνέπεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, εκτός εάν η αποκάλυψή τους επιτρέπεται από την Εταιρεία ή προβλέπεται από νόμους ή κανονισμούς.

 1. Χορηγίες, δωρεές και δώρα

Η Εταιρεία δεσμεύεται να χορηγεί μόνο εκδηλώσεις που έχουν εταιρική, πολιτιστική, αθλητική ή φιλανθρωπική αξία.

Η Εταιρεία υποστηρίζει μόνο μη κερδοσκοπικές ενώσεις και οργανισμούς που έχουν συσταθεί δεόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον αστικό κώδικα και στους λογιστικούς και φορολογικούς κανονισμούς.

Η Εταιρεία απαγορεύει στους υπαλλήλους της να λαμβάνουν ή να προσφέρουν δώρα, πράξεις ευγένειας και φιλοξενίας, που ως συνέπεια της φύσης και της αξίας τους μπορούν να ερμηνευθούν ως στόχο να αποκομίσουν οφέλη οποιασδήποτε φύσης και ούτως ή άλλως δεν είναι συνήθη.

 1. Ασφάλεια και περιβάλλον

Η Εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος και δεσμεύεται να διασφαλίσει συνθήκες εργασίας που σέβονται την αξιοπρέπεια των ατόμων, ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας και φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής.

Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η LM δίνει μεγάλη σημασία στην περιβαλλοντική αειφορία και για το σκοπό αυτό υλοποιεί μια σειρά συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

 1. Ποιότητα και ασφάλεια προϊόντος

Η LM δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των μηχανών καφέ που κατασκευάζει και πωλεί σε διανομείς και τελικούς πελάτες.

Ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό επιβλέπει κάθε στάδιο παραγωγής κάθε μηχανής, που κατασκευάζεται χειροκίνητα σύμφωνα με την παραγγελία κάθε πελάτη, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Η αριστεία των προϊόντων μας είναι επίσης το αποτέλεσμα του ελέγχου που ασκούμε στους προμηθευτές, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν υλικά που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις προδιαγραφές μας.

Η LM εμπορεύεται μόνο μηχανές καφέ που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με απόλυτη συμμόρφωση με τα πρότυπα της εταιρείας και με τους κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την αυθεντικότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 1. Χρήση συστημάτων πληροφορικής

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις πολιτικές ασφάλειας της πληροφορικής της εταιρείας, για να αποφευχθεί η βλάβη της λειτουργίας και της προστασίας των συστημάτων πληροφορικής και των σχετικών δεδομένων.

Δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνιών πληροφορικής ή υπολογιστή, ή να εκτελέσει οποιαδήποτε παράνομη λειτουργία σε δεδομένα, πληροφορίες ή προγράμματα που περιέχονται σε ένα σύστημα επικοινωνιών πληροφορικής ή υπολογιστή, ακόμη και σε τρίτους.

Τέλος, τα εργαλεία πληροφορικής δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για την αρχειοθέτηση, ανταλλαγή και αποστολή πορνογραφικού υλικού ή οποιουδήποτε υλικού που δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

 1. Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με την αρχή της τήρησης του νόμου, η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους εσωτερικούς, κοινοτικούς και διεθνείς κανονισμούς που αποσκοπούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά συνέπεια, τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς για τα προϊόντα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

 

III

– ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ –

 1. Σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση

Στις σχέσεις της με τη Δημόσια Διοίκηση η LM συμμορφώνεται αυστηρά με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και με τις αρχές της διαφάνειας και της δικαιοσύνης.

Η LM απαγορεύει στους υπαλλήλους της να δίνουν / υπόσχονται ή να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε να δώσει / υπόσχεται χρηματικά ποσά, αγαθά ή άλλες υπηρεσίες σε υπαλλήλους Δημόσιας Διοίκησης, πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις δημόσιες υπηρεσίες ή τρίτα μέρη που υποδεικνύει ο τελευταίος ή που διατηρεί μαζί τους οποιαδήποτε ή έμμεση σχέση, προκειμένου να επιτευχθούν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα ή οφέλη κατά παράβαση οποιωνδήποτε νομοθετικών διατάξεων. Οι υπάλληλοι πρέπει να αγνοήσουν οποιαδήποτε σύσταση από υπαλλήλους Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία προσλαμβάνει συγκεκριμένα άτομα ή ότι προσπαθεί να παρακινήσει οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προσλάβει το εν λόγω άτομο με αντάλλαγμα εύνοιες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αγνοήσουν τυχόν συστάσεις της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία προσφεύγει σε συμβούλους, πράκτορες ή επιχειρηματικούς εταίρους με αντάλλαγμα εύνοιες. Οι υπάλληλοι πρέπει να αγνοήσουν οποιοδήποτε αίτημα για χορηγίες, πολιτικές συνεισφορές ή προνομιακές μεταχειρίσεις εκπροσώπων ή αξιωματικών της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως εάν προωθούνται σε περίπτωση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχέσεων ή εμπορικών δραστηριοτήτων.

Οι ίδιες απαγορεύσεις ισχύουν σε περίπτωση που τα παράνομα αιτήματα υποβάλλονται, άμεσα, έμμεσα ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου, από Δημόσιους Λειτουργούς, υπεύθυνους για δημόσιες υπηρεσίες, στελέχη, αξιωματικούς ή υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης ή από συγγενείς ή μέλη της οικογένειάς τους.

 1. Σχέσεις με διανομείς, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες

Στις σχέσεις με τους διανομείς και τους πελάτες της, πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας είναι η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης και εκτίμησης των προϊόντων της, η βελτίωση της συνειδητοποίησης των αναγκών των πελατών της, ακόμη και των μελλοντικών, και η παροχή τους με ειλικρίνεια, ακρίβεια, περιεκτική και σωστές πληροφορίες.

Η επιλογή των προμηθευτών από την Εταιρεία βασίζεται σε τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, καθώς και στην ικανότητά τους να λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των προμηθευτών πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.

Οι σχέσεις της Εταιρείας με τους διανομείς, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της βασίζονται πάντα στην καλή πίστη και τη διαφάνεια, καθώς και στον σεβασμό των αρχών της δικαιοσύνης, της αμεροληψίας, της πίστης και των ίσων ευκαιριών.

Η Εταιρεία απαγορεύει οποιαδήποτε διεφθαρμένη ενέργεια που αποσκοπεί στη διατήρηση μιας επιχειρηματικής σχέσης εις βάρος του πελάτη ή του προμηθευτή.

Η LM απαγορεύει στους υπαλλήλους της να δίνουν / υπόσχονται ή να εξουσιοδοτούν οποιονδήποτε να δώσει / υπόσχεται χρηματικά ποσά, αγαθά ή άλλες υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους σε υπαλλήλους, εκπροσώπους εταιρειών, πελάτες ή προμηθευτές προκειμένου να αποκτήσει αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα ή οφέλη κατά παράβαση οποιωνδήποτε νομοθετικών διατάξεων.

 

 

IV

– ΚΥΡΩΣΕΙΣ –

 1. Κοινοποίηση παραβιάσεων

Any breach, actual or even just potential, of the above general principles and of the provisions contained in this Code of Ethics and in the Model, can be notified by the Persons Concerned directly to their superiors, to the administrators or to the Supervisory Body.

 1. Πειθαρχικές κυρώσεις

Any failure to observe and/or breach of the rules of conduct specified by the Code of Ethics shall result in the application of sanctions according to the disciplinary system described in the General Part of the Model and varying according to the function of the Persons Concerned.

The breach of the above-mentioned provisions, therefore, represents a failure to meet the primary obligations arising from the employment contract and/or a disciplinary offence, with all legal consequences, i.e. the applications of disciplinary sanctions in compliance with the provisions contained in the laws in force and in the collective agreements applicable to the Company, even with reference to the preservation of the employment relation, and may result in the obligation to refund any damage arising from the breach.

For external persons, the breach of the Code provisions may result, in the most serious cases, in the termination of the contract.

The Supervisory Body may be consulted during the proceedings for the application of the disciplinary sanctions in the event of any alleged Code breach; anyway it must be informed when any disciplinary proceeding for alleged breaches of the Code of Ethics is initiated, and kept constantly up to date as to its evolution.

 

Stay in Touch
Για ενημερώσεις, ειδικές προσφορές και συμβουλές, εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της La Marzocco.


© 2022 La Marzocco  •  Made by Needmore